/***bing yahoo**/ /***google mastertool***/ MÁY THỔI KHÍ --------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------

Máy thổi khí con sò GHS-939 (3 pha)

Máy thổi khí con sò GHS-939 (3 pha)
Máy thổi khí con sò GHS-939 (3 pha)


MÁY THỔI KHÍ CON SÒ GHS-939 (3PHA)

- Hãng sản xuất: Goldentech
- Xuất xứ: Đài Loan
- Điện áp: 20kw/3pha/380V/50Hz
- Lưu lượng tối đa: 18.9m3/min, H = 350/440mbar
- Độ ồn: 76 Db
- Trọng lượng: 159kg
- Loại quạt 2 ống, ISO 9001
Catalogue-may-thoi-khi-con-so-Goldentech
Catalogue-may-thoi-khi-con-so-Goldentech

--------------------------------5------------------------------------- Best Blogger Tips ---------------------------------------5---------------------------------

Máy thổi khí con sò GHS-629 (3 pha)

Máy thổi khí con sò GHS-629 (3 pha)
Máy thổi khí con sò GHS-629 (3 pha)

--------------------------------5------------------------------------- ---------------------------------------5---------------------------------

Máy thổi khí con sò GHS-439 (3 pha)

Máy thổi khí con sò GHS-439 (3 pha)
Máy thổi khí con sò GHS-439 (3 pha)

--------------------------------5------------------------------------- ---------------------------------------5---------------------------------

Máy thổi khí con sò GHS-329 (1pha)

Máy thổi khí con sò GHS-329 (1pha)
Máy thổi khí con sò GHS-329 (1pha)

--------------------------------5------------------------------------- ---------------------------------------5---------------------------------

Máy thổi khí longtech Đài Loan LT

Máy thổi khí longtech Đài Loan LT

Máy thổi khí longtech Đài Loan LT
Máy thổi khí longtech Đài Loan LT
--------------------------------5------------------------------------- ---------------------------------------5---------------------------------

Máy hút chân không Longtech LTV

Máy hút chân không Longtech LTV

Máy hút chân không Longtech LTV
Máy hút chân không Longtech LTV
--------------------------------5------------------------------------- ---------------------------------------5---------------------------------

Máy thổi khí longtech

Máy thổi khí longtech

Máy thổi khí longtech
Máy thổi khí longtech
--------------------------------5------------------------------------- ---------------------------------------5---------------------------------

Máy thổi khí dạng thẳng đứng

Máy thổi khí dạng thẳng đứng

Máy thổi khí dạng thẳng đứng
Máy thổi khí dạng thẳng đứng


--------------------------------5------------------------------------- ---------------------------------------5---------------------------------

Máy thổi khí Heywel RSW

Máy thổi khí Heywel RSW

Máy thổi khí Heywel RSW
Máy thổi khí Heywel RSW
--------------------------------5------------------------------------- ---------------------------------------5---------------------------------

Máy thổi khí Heywel RSS

Máy thổi khí Heywel RSS

Máy thổi khí Heywel RSS
Máy thổi khí Heywel RSS
--------------------------------5------------------------------------- ---------------------------------------5---------------------------------

Máy hút chân không Heywel dòng RSV

Máy hút chân không Heywel dòng RSV

Máy hút chân không Heywel dòng RSV
Máy hút chân không Heywel dòng RSV
--------------------------------5------------------------------------- ---------------------------------------5---------------------------------

Máy thổi khí Tsurumi

Máy thổi khí Tsurumi


Máy thổi khí Tsurumi
Máy thổi khí Tsurumi

--------------------------------5------------------------------------- ---------------------------------------5---------------------------------

Máy thổi khí Anlet BS

Máy thổi khí Anlet BS
Máy thổi khí Anlet BS

Máy thổi khí Anlet BS

--------------------------------5------------------------------------- ---------------------------------------5---------------------------------

Máy thổi khí Anlet dòng BH

--------------------------------5------------------------------------- ---------------------------------------5---------------------------------

Máy thổi khí Anlet dòng BE

Máy thổi khí Anlet dòng BE

Máy thổi khí Anlet dòng BE
Máy thổi khí Anlet dòng BE
--------------------------------5------------------------------------- ---------------------------------------5---------------------------------
-----------------------------6----------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------